IPM

IPM je bio glavni proizvođač pumpi na motorima koji su se ugrađivali na IMT i Rakovica traktore.
Pumpe su rađene po licenci CAV engleskog proizvođača.
Rađene su vrlo kvalitetno, pojedini traktori su išli i po 20 godina bez većeg servisa.