MTZ - IPM - Rikard Benčić

Servis Ramač vrši servisiranje pumpi i dizni za ova tri proizvođača.