Linijske pumpe na kojima se vidi korišćenje ne odgovarajućih ulja

Uštedom na ulju i sipanjem ne odgovarajućeg ulja u motor i samim tim u pumpu dolazi do sigurnog kvara.

Kod starijih sistema koji imaju linijsku pumpu visokog pritiska, a u koje je potrebno barem jednom godišnje dosipati ulje, obično se pravi greška i sipa se hidraulično ulje ili se uspe previše ulja u pumpu. Tada motori slabije primaju gas.

Tip ulja koje se sipa u pumpu je isto kao i u motor SAE 30.