Kodiranje Common rail injektora na dizel motorima

U današnje vreme Common Rail injektore iako zahtevne za ugradnju većina auto mehaničara doživljava kao "plug and play" proizvod. Međutim, od dolaska CR sistema mehaničari u servisima su često zbunjeni i nesigurni u odluci da li je kod ugradnje injektora potrebno upisivanje kodova (kodiranje) u ECU vozila ili ne.Common Rail dizel sistem ubrizgavanja nudi brojne prednosti nad tradicionalnim dizel sistemima stare generacije kao što su:

- poboljšane performanse 
- niža potrošnja goriva
- tiši rad motora

Dodatna, verovatno najznačajnija prednost CR sistema je mogućnost smanjenja emisije izduvnih gasova.


Zašto kodirati injektore?

Kodovi injektora po proizvođačima sistema:

  • IMA kod - Bosch i VDO (Siemens) sistemi ubrizgavanja
  • C2I, C3I - Delphi sistem ubrizgavanja
  • QR kod - Denso sistem ubrizgavanja

Sa konstantnim promenama zakonskih regulativa emisije izduvnih gasova, proizvođači su prisiljeni tačnije kontrolisati količinu goriva koja ulazi u motor, kako bi doveli emisiju izduvnih gasova u zadane granice.


IMA kod je industrijski standard: Injektor Menge Abgleichung (izjednačavanje količine goriva). Kada injektor prođe ispitivanja na probnom stolu, probni sto generiše kod, koji određuje polje tolerancije rada injektora, taj Kod omogućava ECU varijacije ubrizgavanja u svrhu postizanja optimalnih performansi motora.Neupisivanje odgovarajućeg koda ili upotreba pogrešnog koda može prouzrokovati nekoliko problema:
- performanse motora, povećana potrošnja, začepljenje auspuha (DPF), nemiran rad motora
- motor ne pali, kod novijih sistema ukoliko se ne izvrši kodiranje motor se neće pokrenuti
- loš/nemiran rad motora, ECU vozila nastavlja da upravlja sa radom injektora kao da su ostali stari injektori


Gde se nalaze kodovi injektora? 

DELPHI common rail injektori - Svi Delphi injektori sadrže kod i zahtevaju kodiranje kod ugradnje na vozilo. Kod prve generacije se zove C2I i sadrži 16 alfanumeričkih znakova. Kod novijih aplikacija kod se zove C3I i sadrži 20 alfanumeričkih znakova.
Kod se nalazi na nalepnici zalepljenoj na vrhu injektora.

DENSO common rail injektori - 
Po pravilu svi zahtevaju kodiranje kod ugradnje na vozilo, međutim neke vrlo rane aplikacije nemaju kod.
Tipičan kod sadrži 16 ili 20 alfanumeričkih znakova, u zavisnosti od proizvođača vozila na koje se ugrađuju.
Kod se nalazi na vrhu injektora.
VDO/Siemens common rail injektori - 
Prve generacije injektora ne sadrže kod i ne zahtevaju kodiranje.
Novije aplikacije VW 1.6 TDI, PSA 2.0 HDI, Ford 1.6 TDCi najčešće imaju kod od 6 alfanumeričkih znakova i zahtevaju kodiranje na vozilu.
Kod se nalazi na vrhu injektora.BOSCH common rail injektori - 
Prve generacije injektora nemaju kod. Ako se IMA kod nalazi na injektoru potrebno je kodiranje kod ugradnje na vozilo. Tipičan IMA kod kod Bosch-a sadrži 6-10 alfanumeričkih znakova.
Kod se nalazi na vrhu injektora.


Sve gore spomenuto se odnosi na nove injektore, međutim svi reparirani - popravljeni injektori takođe moraju imati novi kalibracijski kod koji mora biti odgovarajuće pričvršćen i vidljiv na injektoru ili pakovanju injektora nakon popravke.