Delphi sistemi na Renou i Fordu

Korisnici ovih sistema kod servisa često prave greške kod servisiranja i opredeljuju se za delimično servisiranje usled nedostatka informacija o uzrocima kvarova. Delimičnim i nestručnim popravkama dolazi do ponovnog kvara injektora.

Kod kvarova prvo dolazi do nepravilnog rada motora i obično su u pitanju injektori. Greška je kod ovog kvara samo popraviti injektore i tako popravljene injektore namontirati na vozilo – pravi kvar je na pumpi, gde usled godina eksploatacije i neredovne zamene filtera i ugradnjom filtera lošijeg kvaliteta dolazi do oštećenja ležajeva na pumpi. Problem nastaje tako što se filter delimično zapuši i počne pored goriva da vuče i vazduh gde dolazi do oštećenja napojne pumpe, a potom i ležajeva. Usled toga, špen nesmetano prolazi kroz razvodnu cev prema injektorima, na kojima je zazor oko 2 mikrona i dolazi do kvara injektora.

Pravilan redosled servisiranja ako dođe do kvara je:

- Skidanje i pranje rezervoara goriva
- Provera i čišćenje svih cevi na sistemu od rezervoara do filtera i pumpe
- Bacanje starog goriva, nikako ga ne vraćati u rezervoar jer je pun mikro špena - sipati nov euro dizel
- Montaža novog filtera
- Vizuelni pregled i čišćenje razvodne cevi (rejla), ukoliko je korodiran sa unutrašnje strane potrebno ga je zameniti. Obično veći deo špena se nataloži u razvodnoj cevi, na nju obratiti posebnu pažnju
- Popravak injektora
- Ubacivanje novih kodova injektora, pogotovo je bitno kod Fordova da se ubace
- Bitan detalj gde mehaničari prave grešku kod montaže injektora je kada vrate staru platnu ili ugrade platnu neodgovarajuće debljine. Stara platna usled ponovne montaže nema potrebnu debljinu ili montaža nove sa neodgovarajućom debljinom, može da izazove oštriji rad motora
- Popravka pumpe visokog pritiska