Bosch Common rail pumpe i injektori

Bosch je jedna od retkih firmi koja svojim korisnicima nudi kvalitetno servisiranje na većini sistema koji su na našem tržištu. Kod kvarova na ovim sistemima obično dolazi usled duge eksploatacije ili korišćenja loših filtera.

Ukoliko se kvar desi, korisnici obično skinu samo injektore, poprave, namontiraju, voze jedno vreme i dolazi do istog kvara.
Dešava se da u većini slučajeva korisnik nije informisan od strane mehaničara o problematici kvara. Ukoliko dođe do kvara ventila na injektoru to je obično znak da u sistemu ima špena, koji treba otkloniti.

Pravilan redosled servisiranja Bosch injektora i pumpi

- Skidanje i pranje rezervoara
- Provera i čišćenje svih cevi na sistemu od rezervoara do filtera i pumpe
- Bacanje starog goriva, nikako ne vraćati u rezervoar jer je puno mikro špena
- Montaža novog filtera
- Kod određenih Bosch-ovih sistema postoji elektro pumpa niskog pritiska i ukoliko se nađe špen u sistemu pumpu treba zameniti novom
- Vizuelni pregled i čišćenje razvodne cevi (rejla), ukoliko je korodiran sa unutrašnje strane potrebno ga je zameniti. Obično veći deo špena se nataloži u razvodnoj cevi, na nju treba obratiti pažnju
- Popravak injektora
- Pri montaži injektora potrebno je da se mehaničar pridržava standarda čistoće koju propisuje proizvođač vozila
- Najčešća greška pri montaži injektora na vozilo je kada se vrati stara platna ili ugradi platna neodgovarajuće debljine. Stara platna usled ponovne montaže nema potrebnu debljinu ili montaže nove sa neodgovarajućom debljinom može da izazove oštriji rad motora
- Popravak pumpe visokog pritiska
- Kod određenih pumpi kada dođe do većeg kvara, Bosch nije predvideo servis nego montažu pumpi na bazi zamene ili novih