Rikard Benčić

Fabrika pumpi Rikard Benčić proizvodila je pumpe za Torpedo, Fap i Tam motore.

Pumpe su bile poznate po visokom kvalitetu izrade i danas ih ima dosta na našem tržištu.
Fabrika više ne radi.