Korisno

Korisne informacije

 

Korisnim informacijama želimo da pomognemo našim klijentima "praktičnim savetima" kako bi što bolje održavali svoja vozila, a pogotovo našim poslovnim partnerima auto mehaničarskim servisima kojima pružamo usluge.

Prelaskom sa starih sistema na nove došlo je do značajnih promena u servisiranju vozila.

Preporučujemo redovnu zamenu ulja, filtera ulja i filtera goriva po intervalima koje propisuju proizvođači vozila i pumpi. Takođe preporučujemo da se koriste ulja i filteri koji proizvođači vozila propisuju.

U današnje vreme Common Rail injektore iako zahtevne za ugradnju većina auto mehaničara doživljava kao "plug and play" proizvod.

Korisnici ovih sistema kod servisa često prave greške kod servisiranja i opredeljuju se za delimično servisiranje usled nedostatka informacija o uzrocima kvarova.

Bosch je jedna od retkih firmi koja svojim korisnicima nudi kvalitetno servisiranje na većini sistema koji su na našem tržištu.

Određenji procenat korisnika automobila i ostalih vozila gleda da uštedi na filterima, posle određenog vremena eksploatacije dolazi do lakših i težih kvarova.


Uštedom na ulju i sipanjem ne odgovarajućeg ulja u motor i samim tim u pumpu dolazi do sigurnog kvara.