DP210 Pumpe

Ove pumpe su vrlo zastupljene na radnim mašinama, agregatima i poljoprivrednoj mehanizaciji.
Karakteristika je da ispunjavaju euro 3 standard, kvalitet izrade je na vrlo viskom nivou.
Naš servis poseduje sve što je potrebno za servisiranje ovih pumpi.